جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


با سلام شهروندان‌عزیز لطفا جهت پیگیری فایلهایی که مورد نظرتان میباشد کد فایل را یادداشت و به آژانس مربوطه تماس یا مراجعه نمایید. کد فایل جهت پیگیری الزامیست کد: 1
کد: 5


مسكن زمانپور واقع در باهنر شمالی حد فاصله چهاراه باهنر و چهاراه ریشمک جنب کوچه 17 جنب نان بربری می باشد


1 : انجام كليه قراردادهاي خريد و فروش رهن و اجاره مشاركتجدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز پاسارگاد...280ميليون
-طبقه اول-زيربنا 135متر
مسكن زمانپور7138302885
09/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...235ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 104متر
مسكن زمانپور7138302885
09/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...235ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 104متر
مسكن زمانپور7138302885
09/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز صفایی شم...150ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 70متر
مسكن زمانپور7138302885
09/06/1395جزئیات


خانه شیراز اقایی1.55ميليارد
-طبقه اول و دوم-زيربنا 400متر
مسكن زمانپور7138302885
09/06/1395جزئیات


خانه شیراز امیر کبیر700ميليون
-طبقه اول
مسكن زمانپور7138302885
09/06/1395جزئیات


خانه شیراز انصار10م رهن 1.1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
09/06/1395جزئیات


مجتمع آپارتمانی شیراز د...1.5ميليارد
-طبقه اول و دوم-زيربنا 700متر
مسكن زمانپور7138302885
09/06/1395جزئیات


مغازه شیراز ابیاری20م رهن 2.3م اجاره
-زيربنا 45متر
مسكن زمانپور7138302885
09/06/1395جزئیات


خانه شیراز فلاحی95م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 265متر
مسكن زمانپور7138302885
09/06/1395جزئیات


مغازه شیراز صفایی جنوبی...250ميليون
-زيربنا 37متر
مسكن زمانپور7138302885
09/06/1395جزئیات


مغازه شیراز باهنر شمالی...550ميليون
-زيربنا 24متر
مسكن زمانپور7138302885
08/06/1395جزئیات


خانه شیراز خلد برین1.35ميليارد
-طبقه اول و دوم-زيربنا 350متر
مسكن زمانپور7138302885
08/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...225ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسكن زمانپور7138302885
08/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مع...465ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور7138302885
08/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...276ميليون
-طبقه اول تا چهارم-زيربنا 115متر
مسكن زمانپور7138302885
08/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...300ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
08/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...250ميليون
-طبقه دوم و چهارم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
08/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...10م رهن 850ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...250ميليون
-طبقه نهم-زيربنا 143متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...240ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاییز295ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


خانه شیراز اقایی950ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 340متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز صنعتگر251ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 114متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


خانه شیراز خلدبرین10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


خانه شیراز بلوار عدالت20م رهن 1.6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 240متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


خانه شیراز زرهی100م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 183متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


مغازه شیراز ترمینال بار...1ميليارد
-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


مغازه شیراز ترمینال بار...50م رهن 4ت اجاره
-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


مغازه شیراز امیر کبیر12م رهن 1.2م اجاره
-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


مغازه شیراز امیر کبیر325ميليون
-زيربنا 65متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


دفتر کار شیراز امیر کبی...420ميليون
-زيربنا 66متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


دفتر کار شیراز امیر کبی...70م رهن
-زيربنا 66متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


دفتر کار شیراز ملاصدرا15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسكن زمانپور7138302885
07/06/1395جزئیات


زمین شیراز شهرک بهشتی
-زيربنا 2200متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


مغازه شیراز شبان1.95ميليارد
-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


خانه شیراز فلکه هنگ30م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 180متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


خانه شیراز بلوار استقلا...675ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


خانه شیراز خلدبرین10م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


خانه شیراز خیابان برق1.071ميليارد
-طبقه اول و دوم-زيربنا 210متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز شبان350ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز یقطین جن...305ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاییز310ميليون
-طبقه دوم و سوم و چهارم-زيربنا 136متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز جهان ارا...510ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز زاگرس18م رهن 900ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...15م رهن 800ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض430ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 127متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض430ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 127متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...135ميليون
-طبقه اول-زيربنا 63متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...20م رهن 900ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 131متر
مسكن زمانپور7138302885
06/06/1395جزئیات